Super burner burner co tot khong, HERCULES Solar 26 1 A - Immergas


Az Immergas S. În calitate de client Immergas, vă puteţi baza pe Serviciul de Asistenţă Autorizat calificat, pregătit şi actualizat pentru garantarea eficienţei constante a centralei dv. Citiţi cu atenţie paginile următoare, care conţin indicaţii utile referitor la utilizarea corectă a aparatului.

Case de vacanță bine cotate în Boulevard

Respectarea acestor instrucţiuni garantează satisfacţia în urma utilizării produsului Immergas. Adresaţi-vă imediat Centrului de Asistenţă Autorizat din zona dv.

super burner burner co tot khong pierdere în greutate 72

Tehnicianul nostru se va asigura că aparatul funcţionează în condiţii optime, va efectua calibrările necesare şi vă va prezenta utilizarea corectă a generatorului. În cazul în care vor fi necesare intervenţii sau operaţiuni de întreţinere obişnuită, adresaţi-vă centrelor autorizate Immergas, care dispun de componente originale se bucură de o pregătire specială sub atenţia directă a producătorului.

super burner burner co tot khong jmh pierdere în greutate

Avertismente generale Manualul de instrucţiuni constituie o parte integrată şi esenţială a produsului şi trebuie să fie predat noului utilizator în cazul unui transfer de proprietate. Păstraţi manualul cu grijă şi consultaţi-l cu atenţie, deoarece toate recomandările pe care el conţine furnizează indicaţii importante pentru siguranţă în fazele de instalare, utilizare şi întreţinere.

Instalarea şi întreţinerea trebuie să fie efectuate în conformitate cu normele în vigoare, cu instrucţiunile producătorului şi de către personalul calificat profesional care deţine competenţa tehnică specifică în domeniul instalaţiilor conform legii.

Recenzia curatorului

Instalarea greşită poate provoca vătămarea persoanelor sau animalelor sau pagube materiale, pentru care producătorul nu este răspunzător. Întreţinerea trebuie să fie efectuată de personalul tehnic abilitat, Serviciul de Asistenţă Tehnică Autorizată Immergas reprezintă în acest sens o garanţie a calificării şi profesionalismului.

Aparatul trebuie să fie destinat exclusiv utilizării prevăzute în mod expres.

Superior Fat Burner có tốt không? - amoor.ro

Orice altă utilizare este considerată improprie şi potenţial periculoasă. În cazul apariţiei unor erori în timpul instalării, funcţionării sau întreţinerii care se datorează nerespectării legislaţiei tehnice în vigoare, a normelor sau instrucţiunilor conţinute în prezentul manual sau furnizate de către producător în alt mod este exclusă orice răspundere contractuală şi extracontractuală a producătorului pentru eventualele pagube, garanţia referitoare la aparat fiind anulată.

Disponibilitate

Pentru informaţii suplimentare privitor la dispoziţiile normative care se referă la instalarea generatorilor de căldură lipidoslim reactii adverse gaz, consultaţi situl Immergas la următoarea adresă: www. Producătorul: Immergas S. IE Our compliments for having chosen a top-quality Immergas product, able to super burner burner co tot khong well-being and safety for a long period of time.

super burner burner co tot khong imposibil de pierdut în greutate

As an Immergas customer you can also count on a qualified after-sales service, prepared and updated to guarantee constant efficiency of your boiler. Read the following pages super burner burner co tot khong you will be able to draw useful suggestions regarding the correct use of the appliance, the respect of which, will confirm your satisfaction for the Immergas product. Contact our area authorised after-sales centre as soon as possible to request commissioning.

Despre acest joc

Our technician will verify the correct functioning conditions; he will perform the necessary calibrations and will demonstrate the correct use of the generator. For any interventions or routine maintenance contact Immergas Authorised Centres: these have original spare parts and boast of specific preparation directly from the manufacturer. General recommendations The instruction book is an integral and essential part of the product and must be consigned to the new user also in the case of transfer or succession of ownership.

It must be kept well and consulted carefully, as all of the warnings supply important indications for safety in the installation, use and maintenance stages. Installation and maintenance must be performed in compliance with the regulations in force, according to the manufacturer and by professionally qualified staff, intending staff with specific technical skills in the plant sector, as envisioned by the Law.

Incorrect installation can cause injury to persons and animals and damage to objects, for which the manufacturer is not liable.

Case de vacanță pentru fiecare stil

Maintenance must be carried out by skilled technical staff. The Immergas Authorised After-sales Service represents a guarantee of qualifications and professionalism.

Choose a Rival to bring into the battlefield and manipulate the powers of the classical elements and animal movement.

The appliance must only be destined for the use for which it has been expressly declared. Any other use will be considered improper and therefore potentially dangerous.

super burner burner co tot khong finisher de ardere a grăsimilor

If errors occur during installation, running and maintenance, due to the non-compliance of technical laws in force, standards or instructions contained in this book or however supplied by the manufacturerthe manufacturer is excluded from any contractual and extracontractual liability for any damages and the appliance warranty is invalidated. For super burner burner co tot khong information regarding legislative and statutory provisions relative to the installation of gas heat generators, consult the Immergas site at the following address: www.

The Manufacturer: Immergas S.