Tălia de slăbire a taliei


Studiul-china

Toad Ltd. All rights reserved. Nedelea, Gabriela trad. Precum şi prieten ilor absenţi. Trebuie să se fi petrecut cândva demult, într-un loc depărtat, îşi zice Tony; undeva într-un spaţiu ceţos şi extrem de confuz. O stampă europeană, colorată manual în ocru, scăldată într-o lumină solară prăfoasă, reprezen­ tând o puzderie de tufe — un desiş de frunze cu o încren­ gătură de rădăcini seculare, îndărătul cărora, ascuns privirilor, în lăstăriş, se petrece ceva mărunt, dar înspăi­ mântător, sugerat doar printr-un carâmb de cizmă sau printr-o mână atârnând fără vlagă.

Cel puţin aceasta este impresia care persistă în mintea ei. Numai că atâtea lucruri fuseseră şterse, învăluite şi voit încurcate, încât Tony nu mai e sigură care dintre povestirile Zeniei despre ea însăşi s-a petrecut aievea.

Acum i-ar fi greu s-o mai întrebe şi, chiar dacă ar putea, Zenia tot nu i-ar răspunde. Sau ar minţi-o. Ar minţi-o tălia de slăbire a taliei, cu glas tre­ murat; gâtuit de o jale înăbuşită, ori şovăielnic, ca şi cum s-ar spovedi; ori ar minţi-o cu o mânie rece, sfidătoare, iar Tony cum să ardeți burta de grăsime crede-o. Aşa cum se mai întâmplase, de altfel.

Apucă de un căpătâi, de un firicel, şi povestea se deapănă de la sine. Aşa îşi începe Tony una dintre cele mai întortocheate M argaret Atwood prelegeri — cea asupra dinamicii masacrelor spontane.

Metafora vizează ţesutul sau tricotatul şl foarfecă de croi­ torie. Ceea ce-i dă gata e împletirea imaginii domestice cu aceea a distrugerii sân­ geroase în masă, care i-ar fi mers la inimă Zeniei, dacă te gândeşti la înclinaţia ei pentru astfel de aiureli şi de con­ tradicţii violente.

Nu numai că le savura, dar le şi plăsmuia. De ce o făcea, e greu de spus. Tony nu înţelege cum de se simte obligată să afle. După atâta vreme, cui îi mai pasă de ce? Nenorocirea e nenoro­ cire; pentru cei implicaţi nu se mai poate face nimic, morţii sunt morţi, molozul rămâne moloz.

burner de grăsime paris complexul super b va ajuta să pierdeți în greutate

Nu are niciun rost să mai zăboveşti asupra cauzelor. Zenia a fost o piază-rea, tre­ buie să fie lăsată în plata Domnului. La ce bun să-i mai des­ coperi resorturile? Pe lângă toate acestea, Zenia e o încâlceală, un nod; dacă Tony ar fi în stare să dea de un căpătâi de care să tragă, multe ar ieşi la lumină pentru toţi cei implicaţi, inclusiv pentru ea.

Sau, cel puţin, aşa speră Tony, care, ca toţi isto­ ricii, are încredere în puterea binefăcătoare a explicaţiilor. Problema e de unde să porneşti, pentru că nimic nu începe cu începutul şi nimic nu se termină cu sfârşitul; totul nece­ sită o prefaţă, un post-scriptum, o consemnare a eveni­ mentelor simultane. Istoria e un edificiu în construcţie, le spune ea studenţilor.

costul expert la pierderea grăsimilor cum să ardeți grăsime din abdomen

Poţi plasa intrarea oriunde, alegerea, oricum ar arăta, fiind arbitrară. Totuşi, există momente definitive, momente pe care le folosim ca puncte de refe­ rinţă, pentru că ele ne frâng simţul continuităţii şi schimbă sensul timpului. Dacă zăbovim asupra lor, putem spune că Mireasa hoţomană ll după ele lucrurile n-au mai rămas aceleaşi. Sunt cele care ne oferă atât începutul, cât şi sfârşitul. Naşterea şi moartea, de exemplu, sau căsătoria.

Şi războaiele.

La fel ca Zeniei, sau cel puţin aşa credea Tony cândva. Acum nu tălia de slăbire a taliei e atât de sigură. Fie, atunci, o alegere arbitară, un moment decisiv: 23 oc­ tombrie O zi senină, însorită, neobişnuit de caldă pentru perioada aceasta a anului.

  1. Reducere Iarna talie slăbire fără mâneci rochie de imprimare - Rochii < amoor.ro
  2. Santa fe tx pierdere în greutate

Blocul sovietic se năruie, vechile hărţi dispar, triburile răsăritene se pun din nou în mişcare, încălcând hotarele fragile. Soarele trece în constelaţia Scorpio­ nului, Tony îşi ia masa de prânz la Toxique cu cele două prietene ale sale, Roz şi Charis, peste Lacul Ontario adie o briză molatică, iar Zenia se întoarce printre cei vii.

West mai doarme încă, mârâind uşor. Probabil că strigă în vis; acolo sunetele sunt totdeauna mai puternice.

  • Margaret Atwood -mireasa amoor.ro [6nq9gk8r11lw]
  • Colin Campbell, care este unul din titanii acestui domeniu.
  • Studiul-china [PDF|TXT]

Tony îi contemplă chipul adormit, linia colţuroasă a bărbiei, relaxată până la blândeţe, pleoapele ce-i acoperă delicat ochii de un albas­ tru nepământesc, de pustnic. E fericită că-1 ştie în viaţă; fe­ meile trăiesc mai mult ca bărbaţii. Pentru ea, gândul acesta nu are nimic morbid. De fapt, are mai multe motive pentru care e fericită. E fericită pur şi simplu că West există pe faţa pământului şi în casa asta şi că, în fiecare seară, se culcă tălia de slăbire a taliei de ea, şi nu în altă parte.

Cu toate cele întâmplate şi în ciuda po­ veştii cu Zenia, a rămas aici. Pare, într-adevăr, un miracol; şi simt zile când miracolul o copleşeşte. Picioarele îi sunt reci tot timpul — semn de hipotensiune.

Papucii au formă de raton şi i-au fost dăruiţi de Tălia de slăbire a taliei cu ani în urmă, din motive bine întemeiate.

Sunt identici cu cei pe care Roz îi cumpărase pentru gemenele sale pe vremea când aveau opt ani; până şi mărimea e aceeaşi. Acum ratonii au început să semene cu nişte şobolani; unuia îi lipseşte un ochi, dar Tony nu se îndură niciodată să arunce lucru­ rile. Ca astăzi. Draperiile din camera ei de lucru sunt noi, verzi, im­ primate cu palmieri şi cu fructe exotice, iar fotoliul e aco­ perit cu perniţe asortate.

Roz a ajutat-o să aleagă materialul şi-a convins-o să scoată banii. Dacă ar fi fost după ea, n-ar fi dat niciodată atât. Ascultă ce-ţi spun, iubito — zisese Roz — eu n chilipir. E vorba de ambianţa ta mentală. Descotoroseşte-te de albastrul ăla marinăresc vechi şi mohorât! Atâta lucru meriţi şi tu.

premier cupoane de pierdere în greutate nintendo wii pierdere în greutate

Sunt zile când Tony se simte copleşită de lianele alea în formă de pâlnie, de fructele portocalii de mango, sau de ce-or mai fi ele, numai că pe ea o intimi­ dează decoraţiunile interioare şi îi e greu să reziste în faţa priceperii lui Roz. Cărţile şi hârtiile, aranjate într-un teanc pe covor; pe perete, o gra­ vură reprezentând bătălia de la Trafalgar şi încă una cu M M argaret Atwood Laura Secord, îmbrăcată într-un alb ireal, mânându-şi vaca mititică de-a lungul liniilor americane, ca să-i avertizeze pe britanici în timpul războiului de la Me­ ticulos documentată, o interpretare nouă, proaspătă — scriu revistele citate pe volumele elegante.

Vizează senzaţionalul, se pierde în digresiuni, sufocată de detalii obsesive — scriu cele necitate. De pe ultima copertă, se zgâieşte Tony, cu nişte ochi de bufniţă şi nas de spiriduş, mai tânără ca acum, uşor încruntată, tălia de slăbire a taliei să pară importantă.

Pe lângă birou, mai are o planşetă de arhitect cu un taburet rotitor care o face să pară dintr-odată mai înaltă. Se aşază pe el când corectează lucrările trimestriale ale stu­ denţilor; îi place să stea cocoţată pe taburet şi să-şi legene picioarele scurte în faţa lucrărilor la care priveşte de de­ parte, în timp ce le corectează, de parcă ar picta. Asta pen­ tru că miopiei pe care a avut-o dintotdeauna i se adaugă şi o hipermetropie.

Curând, soarta îi va fi pecetluită de o pereche de ochelari bifocali. Notează lucrările cu stânga, folosindu-se de creioanele de diferite culori pe care le ţine între degetele de la mâna dreaptă, ca pe nişte pensule; roşu pentru comentarii proaste, albastru pentru cele bune, portocaliu pentru gre­ şeli de ortografie şi mov pentru semnele de întrebare.

Uneori îşi schimbă mâinile.

Margaret Atwood -mireasa Hotomana.pdf

După ce termină câte o lucrare, o aruncă şi aceasta cade pe duşumea, foşnind cu un oftat de mulţumire. Ca să-şi alunge plictiseala, citeşte tălia de slăbire a taliei când Mireasa hoţomană 15 în când câteva fraze de la coadă la cap: evititcpmoc roliigolonhet aţniitş etse iuluiobzăr aţniitŞ. Cât era de adevărat! Ea însăşi o spusese de atâtea ori.

ANTRENAMENT ACASA/ ZIUA 6/ EXERCITII PENTRU O TALIE SUBTIRE ![HD]

Astăzi corectează repede, e bine sincronizată. Mâna stângă ştie exact ce face dreapta. Emisferele ei lucrează la superlativ, nu există decât o uşoară penumbră, o alunecare abia simţită. Tony corectează lucrări până la opt fără un sfert.

pierderea în greutate pentru tipul corpului meu pierde grăsime pe pleoapele mele

Lumina soarelui inundă încăperea aurită de frunzişul galben de afară; pe deasupra trece un avion, de-a lungul străzii vine maşina de gunoi, huruind ca un tanc. Tony o aude, porneşte iute, coboară scările tălia de slăbire a taliei papuci până la bucătărie, scoate sacul de plastic din cutia de gunoi, îl răsuceşte şi-l înnoadă la gură, aleargă cu el la intrare, dă fuga pe treptele pridvo­ rului, ridicându-şi poalele capotului. Nu trebuie să iuţească pasul decât pe o porţiune foarte scurtă ca să prindă camio­ nul.

Bărbaţii rânjesc la ea: nu e prima dată când o văd în capot. West e cel care trebuie să ducă gunoiul, dar uită mereu. Se întoarce în bucătărie ca să facă ceaiul; pune ibricul pe foc, măsoară cu grijă cantitatea de frunze şi cronome­ trează timpul de opărire cu ajutorul ceasului de mână cu cifre uriaşe. A învăţat să facă ceaiul de la mama ei —: trnul dintre puţinele lucruri utile care i-au rămas de la ea. Tony ştie să facă ceai de la nouă ani. O, regimul ketogenic bine!

Pune-l aici! Mai târziu, găsea ceaşca rece, neatinsă. O alungă pentru a nu ştiu câta oară. West bea mereu ceaiul pe care i-1 face Tony. Când urcă la etaj cu ceaşca, îl găseşte în picioare, la fereastra din spate care dă înspre curtea pustie şi devastată de toamnă.

Amândoi tălia de slăbire a taliei că vor sădi plante acolo, ceva mai târziu, curând. Niciunul tălia de slăbire a taliei face însă. Vreo organi­ zaţie care se ocupă cu salvarea amfibienilor şi a reptilelor, fără prea mulţi membri însă, îşi zice Tony. Mai sunt atâtea alte lucruri, în zilele noastre, care au nevoie să fie salvate. West se apleacă să o sărute, frângându-şi trupul deşirat, ca o cămilă care se aşază.

N-a fost greu.

mănâncă la întreținere pentru a pierde în greutate sensa recenzii de pierdere în greutate

Tălia de slăbire a taliei ou sau două? O dată, în timpul cursei ei matinale cu gunoiul, îşi agă­ ţase capotul şi plonjase pe scările din faţă. Noroc că ateri­ zase chiar pe sacul care a şi plesnit, de altfel. Nu i-a spus nimic lui West despre asta. E mereu grijulie cu el. Ştie cât e de fragil, cât de uşor îşi pierde cumpătul.

Să fie o presimţire? Zenia îi vine în minte mai des acum decât când era în viaţă. Moartă nu tălia de slăbire a taliei mai repre­ zintă o ameninţare şi n-are de ce s-o mai alunge, să-i dea brânci în cotlonul năpădit de păianjeni în care îşi goneşte Tony umbrele.

Mireasa hoţomană 17 Cu toate acestea, până şi numele Zenici trezeşte în ea vechiul simţământ de umilinţă, de ofensă şi de durere con­ fuză. Sau cel puţin un ecou al acestuia. Cert este că, în anu­ mite momente — dimineaţa devreme sau în toiul nopţii — îi e tare greu să creadă că Zenia s-a prăpădit cu adevărat. Fără să vrea, în ciuda acelei părticele raţionale din ea, Tony aşteaptă încă s-o vadă strecurându-se pe vreo uşă rămasă descuiată, căţărându-se pe vreo fereastră uitată deschisă.

Se îndoieşte că s-ar fi evaporat aşa, pur şi simplu, fără să lase nimic în urmă. Prea marcase totul în jurul ei; vitalita­ tea aceea nefastă trebuie să se fi aciuat pe undeva.

Tony strecoară două feliuţe de pâine în prăjitor, apoi scotoceşte prin bufet după nişte gem. Zenia e moartă, nu încape nicio îndoială. Dusă pentru totdeauna! S-a ales prafu' de ea! De câte ori se gândeşte la asta, Tony trage aer adânc în plămâni, apoi expiră prelung, uşurată. Funeraliile Zeniei au avut loc cu cinci ani, nu, cu patru ani şi jumătate în urmă.

Era în martie, Tony îşi aminteşte per­ fect; o zi mohorâtă, ploioasă; mai târziu, a început lapoviţa.

Postpartum curele talie talie slăbire plastic talie corset corp modelarea corpului abdomen

Atunci a fost surprinsă că venise atât de puţină lume. Mai ales bărbaţi cu gulerele ridicate. Evitau să stea tălia de slăbire a taliei primul rând şi se tot dădeau în spatele celuilalt, de parcă se fereau să fie văzuţi.

Mitch, soţul fugar al lui Roz, nu se afla printre ei, a ob­ servat Tony cu interes, dar şi cu o uşoară dezamăgire, deşi îi părea bine pentru prietena ei.