O R D I N privind abrogarea unor ordine ale ministrului sanatatii care cuprind reglementari in domeniul farmacovigilentei

O R D I N privind abrogarea unor ordine ale ministrului sanatatii care cuprind reglementari in domeniul farmacovigilentei

Contact: Lidia Onofrei

021.3072.550
Afisat de la 05-01-2018 pana la 15-02-2018

Referat de aprobare

Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa:propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ