Medicii de familie care nu au semnat actele aditionale o pot face intre 16 – 25 ianuarie

Medicii de familie care nu au semnat actele aditionale o pot face intre 16 – 25 ianuarie

Ordin nr.1498/1301
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2017 a Hotararii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementeaza condiţiile acordarii asistenţei medicale, medicamentelor […]