HG pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sanataţii

HG pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sanataţii

Ministerul Sanatatii
Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene
Vazand Referatul de aprobare nr. F.B. 13.995 din 21.12.2017 al Directiei generale de asistenta medicala si sanatate publica,
avand in vedere prevederile Legii nr. […]