COMUNICAT – Propuneri de soluţionare a unor probleme din activitatea furnizorilor de servicii medicale

COMUNICAT – Propuneri de soluţionare a unor probleme din activitatea furnizorilor de servicii medicale

CNAS a prezentat astazi ministrului sanataţii, dl. Florian Bodog, mai multe propuneri de soluţionare a unor probleme semnalate de reprezentanţii furnizorilor de servicii medicale şi ai pacienţilor, in scopul debirocratizarii şi optimizarii activitaţii in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate.

Astfel, este in curs de finalizare un proiect de modificare a Legii 95/2006 care va redefini medicul prescriptor, in sensul ca responsabilitatea prescrierii de medicamente compensate pe baza de scrisoare medicala va reveni medicului care a elaborat schema terapeutica, in cazul in care reţeta prescrisa respecta schema respectiva. Totodata, vor fi revizuite şi protocoalele terapeutice aprobate prin Ordinul MS/CNAS nr.1301/500/2008, in sensul largirii accesului pacienţilor la tratamente, prin extinderea categoriilor de medici prescriptori pentru anumite medicamente.

Prin modificarile legislative menţionate se are in vedere şi reglementarea situaţiilor in care medicii de familie prescriu medicamente pe baza de scrisoare medicala pentru tratamente a caror iniţiere şi continuare intra in obligaţia medicilor din specialitaţile clinice, conform protocoalelor terapeutice.

Totodata se va prevedea ca modificarile referitoare la calitatea/categoriade asigurat vor produce efecte de la data operarii acestora in platforma informatica PIAS, (cu excepţia celor referitoare la naştere şi la deces), astfel incat prescripţiile şi serviciile medicale acordate pe baza informaţiilor din sistemul informatic sa nu mai fie imputate furnizorilor.

De asemenea, medicii nu vor mai transmite catre sistemul informatic al Dosarului Electronic de Sanatate datele medicale ale pacienţilor care declara in scris ca din motive de conştiinţa sau religioase nu doresc ca aceste date sa fie stocate.

În proiectul Contractului-cadru care reglementeaza condiţiile acordarii asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate in anul 2018 se introduc, de asemenea, o serie de prevederi de debirocratizare a activitaţii furnizorilor de servicii medicale şi de creştere a accesului asiguraţilor la medicamente şi servicii paraclinice finanţate de CNAS.

Astfel, se renunţa complet la documentele pe hartie in cadrul procesului de contractare a serviciilor medicale şi se elimina obligaţia furnizorilor de a mai completa formulare tipizate pe hartie in activitatea curenta, ceea ce in cazul medicilor va duce la creşterea timpului acordat efectiv consultarii pacientului.

Totodata, se renunţa la restricţia ca farmacia sau furnizorul de servicii paraclinice caruia i se adreseaza asiguratul sa fie in contract cu aceeaşi casa de sanatate ca şi medicul care a eliberat reţeta sau biletul de trimitere, ceea ce inseamna ca reţetele şi biletele de trimitere la analize vor putea fi onorate de orice farmacie, respectiv laborator de pe teritoriul ţarii.

O alta noutate va fi ca in cazul in care medicul de familie nu va reuşi sa-şi gaseasca un inlocuitor pentru perioada plecarii in vacanţa pacienţii de pe lista lui se vor putea adresa cabinetelor de medicina din proximitate desemnate de medicul respectiv.

Perioada acordata unui medic de familie nou intrat in activitate sau nou venit intr-o localitate pentru a-şi forma lista de pacienţi va fi extinsa de la şase luni la un an.

De asemenea, vor fi revizuite criteriile de acordare a sporurilor pentru condiţiile de activitate ale cabinetelor de medicina primara şi de specialitate din ambulatoriu, prevazute in Ordinul MS/CNAS nr. 391/187/2015.

                                                                                                                                 Biroul de presa