CNAS: Propuneri de solutionare a unor probleme din activitatea furnizorilor de servicii medicale

CNAS: Propuneri de solutionare a unor probleme din activitatea furnizorilor de servicii medicale

Data ultimei actualizari: 10/01/2018
CNAS a prezentat, miercuri, ministrului Sanatatii, Florian Bodog, mai multe propuneri de solutionare a unor probleme semnalate de reprezentantii furnizorilor de servicii medicale si ai pacientilor, in scopul debirocratizarii si optimizarii activitatii in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate.

Astfel, este in curs de finalizare un proiect de modificare a Legii 95/2006 care va redefini medicul prescriptor, in sensul ca responsabilitatea prescrierii de medicamente compensate pe baza de scrisoare medicala va reveni medicului care a elaborat schema terapeutica, in cazul in care reteta prescrisa respecta schema respectiva.

Totodata, vor fi revizuite si protocoalele terapeutice aprobate prin Ordinul MS/CNAS nr.1301/500/2008, in sensul largirii accesului pacientilor la tratamente, prin extinderea categoriilor de medici prescriptori pentru anumite medicamente.

Prin modificarile legislative mentionate se are in vedere si reglementarea situatiilor in care medicii de familie prescriu medicamente pe baza de scrisoare medicala pentru tratamente a caror initiere si continuare intra in obligatia medicilor din specialitatile clinice, conform protocoalelor terapeutice.

Totodata se va prevedea ca modificarile referitoare la calitatea/categoria de asigurat vor produce efecte de la data operarii acestora in platforma informatica PIAS, (cu exceptia celor referitoare la nastere si la deces), astfel incat prescriptiile si serviciile medicale acordate pe baza informatiilor din sistemul informatic sa nu mai fie imputate furnizorilor.

De asemenea, medicii nu vor mai transmite catre sistemul informatic al Dosarului Electronic de Sanatate datele medicale ale pacientilor care declara in scris ca din motive de constiinta sau religioase nu doresc ca aceste date sa fie stocate.

In proiectul Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate in anul 2018 se introduc, de asemenea, o serie de prevederi de debirocratizare a activitatii furnizorilor de servicii medicale si de crestere a accesului asiguratilor la medicamente si servicii paraclinice finantate de CNAS.

Astfel, se renunta complet la documentele pe hartie in cadrul procesului de contractare a serviciilor medicale si se elimina obligatia furnizorilor de a mai completa formulare tipizate pe hartie in activitatea curenta, ceea ce in cazul medicilor va duce la cresterea timpului acordat efectiv consultarii pacientului.

Totodata, se renunta la restrictia ca farmacia sau furnizorul de servicii paraclinice caruia i se adreseaza asiguratul sa fie in contract cu aceeasi casa de sanatate ca si medicul care a eliberat reteta sau biletul de trimitere, ceea ce inseamna ca retetele si biletele de trimitere la analize vor putea fi onorate de orice farmacie, respectiv laborator de pe teritoriul tarii.

O alta noutate va fi ca in cazul in care medicul de familie nu va reusi sa-si gaseasca un inlocuitor pentru perioada plecarii in vacanta pacientii de pe lista lui se vor putea adresa cabinetelor de medicina din proximitate desemnate de medicul respectiv.

Perioada acordata unui medic de familie nou intrat in activitate sau nou venit intr-o localitate pentru a-si forma lista de pacienti va fi extinsa de la sase luni la un an.

De asemenea, vor fi revizuite criteriile de acordare a sporurilor pentru conditiile de activitate ale cabinetelor de medicina primara si de specialitate din ambulatoriu, prevazute in Ordinul MS/CNAS nr. 391/187/2015.

Biroul de presa CNAS